За Банско

Банско е разположено до самия Пирин, чийто най-вискои върхове: Вихрен (Ел-тепе), Тодорин връх, Кутело, Суодол и Конарево надничат в неговите дворове и градини. Над Банско се мръщят и немеят чудни борови гори, които му пращат буйната , къдрава, бистра като кристал река Глазне, която кара дърводелски фабрики, стругове, триони, дараци, воденици, валевици и др., и изпраща на Банско и на околоните селища изобилна електрическа светлина която превръща някогашните тъмни нощи в дни.
Населението на Банско достига до 5000 души. Къщите са двуетажни, каменни с обширни дворове и градини, пълни с овощни дървета, зеленчуци и най-хубави цветя. В Банско има много старинни къщи, които по здравина и направа приличат на някогашните замъци. Със своите подземия, скривалища, таини входове и изходи, кемери, масивни стени и железни врати. Не напразно у турците е била създадена легенда, че в Банско има и подземно Банско.
По дворове и кръстопътища шуртят чешми с лед студена кристална вода като тая в Рилски манастир. Има две черкви: "Света Богородица" вън от града при гробищата, бележита с тънко художествено резбарство , и по новата "Света троица" всред града, бележита със своята големина и художествени икони. Като паметник на по-далечното минало, тя е гордост за банския творчески гений и е една от познатите три в цяла България(втората е в град Татар - Пазарджик и третата е в град Елена). Иконите са рисувани от тъи-наречената Бечка школа на иконопиство. с тях могат да се равняват някои икони от Рилския манастир, рисувани от същите маистори.
До черквата се издига грамадна гранитна кула, висока около 40 метра. На нея има часовник с камбана и циферблати, няколко дървени и железни клепета и пет големи камбани.
От тая кула се открива пред очите очарователна гледка: Банско потънало в зеленина, на юг - пиринските гори и върхове, на изток, запад и север равното разложко поле, изпъстрено с ниви, ливади, ормани и обградено с веригите на Пирин, Рила и Родопите със сгушените в техните прегръдки села.
В Банско от 1871г. има и протестантска черква, една от най-старите на Балканския полуостров.
Когато турците завладели нашия краи Банско от ония планински селища, запазили известни права, благодарение на своя упорит и събуден дух.Турците се опитвали да потурчат Банско, но не могли да сторят това, и като изпитали всички средства, виждайки, че нищо не помага, обърнали с добром и с най-съблазнителни обещания за Банско. Накрая се опитали да присъдят турска колония в него.
Оставено на мира Банско почва да се развива и закрепва.
Още през 18-и век през своя разцвет Банско е на първа линия по търговия и по просвета и застава начело на всички други селища в Разлог. Води оживена търговия със съхтиян,своя изработка и с памук от серско поле с Австрия, Унгария, Сърбия, Германия, Румъния, Гърция и в обшираната турска империя. Тук идват хора чак от Дупница и Кюстендил, за да им напишат или прочетат българско писмо

Последна промяна ( Петък, 18 Юли 2014г. 08:46ч. )